Kinh tế

Không có doanh nghiệp bất động sản nào huy động trái phiếu trong tháng 4

Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) dựa trên công bố từ trang thông tin của SSC và HNX đến hết ngày 29/4, có 23 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 16.472 tỷ đồng trong tháng 4.

Phần lớn doanh nghiệp phát hành trong tháng 4 đến từ các ngân hàng thương mại với 14.940 tỷ đồng, chiếm 90,7% tổng giá trị phát hành. Trong nhóm này, MBBank phát hành nhiều nhất với 4.600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và Sacombank đứng sau ở mức 2.500 tỷ đồng, cũng có kỳ hạn 3 năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp thuộc các nhóm năng lượng, vận tải, sản xuất và tài chính cũng phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng nhưng khối lượng chỉ chiếm chưa tới 10% tổng giá trị phát hành.

Không có doanh nghiệp bất động sản nào huy động trái phiếu trong tháng 4 - Ảnh 1.

Cơ cấu giá trị phát hành trái phiếu theo nhóm ngành trong tháng 4. (Nguồn: VBMA).

Tính từ đầu năm đến hết tháng 4, có tổng cộng 97 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 68.566 tỷ đồng (chiếm 88,74% tổng giá trị phát hành) và 9 đợt phát hành ra công chúng giá trị 8.696 tỷ đồng (chiếm 11,26% tổng giá trị phát hành).

4 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 22%.

Không có doanh nghiệp bất động sản nào huy động trái phiếu trong tháng 4 - Ảnh 2.

Cơ cấu giá trị phát hành trái phiếu theo nhóm ngành trong 4 tháng đầu năm. (Nguồn: VBMA).

Nhóm bất động sản đang dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng là 28.856 tỷ đồng, chiếm 37,35%. Kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm này với 21.559 tỷ đồng, tương đương 74,71%.

Nhóm ngân hàng đứng ở vị trí thứ hai với 24.393 tỷ đồng, chiếm 31,57% tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn phát hành bình quân của các ngân hàng thương mại là 4,03 năm, lãi suất phát hành thường đường thả nổi theo lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng quốc doanh.

Trong nhóm này, ngân hàng MBBank phát hành nhiều nhất với 4.600 tỷ đồng, theo sau là ngân hàng VIB với 3.948 tỷ đồng.

You are reading the article Không có doanh nghiệp bất động sản nào huy động trái phiếu trong tháng 4 at Blogtuan.info – Source: danviet.vn – Read the original article here

Back to top button