Business

u giá t kiểu “xã hội en”, UBND tỉnh vào cuộc chấn chnh

Các trường hợp có kết quả u giá cao bất thường bị chú

Ểể kịp thời ngu chặn hành vi lợi dụng ấấu giá quyền sử dụng ấất ể ểt số nơi ểể trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường, lãng phí nguồn lực ấất đai và ảảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong các giao Dịch Chuyển nhượng quyền sử dụng ấấn, bất ộộng sản, góp phần mang lại nguồn Thu Cao nhất cho nkân sách nhà nước, hoàn thàn hạch, dự thu nsnn năm 2022 trong bối cảnh dịch covid-19 tiếp tục có diễn bin phức tp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Cục nhân thỉnhâ Ubnd các huyện, thị xã, thành phố và trung tâm phát triển quỹ ấất thanh hóa, tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả nội dung liên quan ếến chấn chỉnh công tác ấấu giá quyền sử dụng ấất (qsdđ), công tác quản lý nhà nước về giá t, thị trường bất ng sản và hoạt ng thẩm nh giá của nhà nước.

Lãnh ạạo tỉnh yêu cầu sở tài nguyên và môi trường Tham mưu xác ịịnh giá khởi điểm ốối với những thửa ấất Hoặc Khu ấất Có Giá Trị Từ 20 Tỷ ồồng Trở Lên Trên Cơ Sở Khảo Sát Thực Tế ầầy ủủ, Khách Quan, Trung Thực các giao dịch t ai, bất ng sản a phương, m bảo sát với giá thị trường tại thời iểm nh giá.

SO Nay Co Trach nhiệm Chi Đạo, Giam SAT Trung tâm Phat Trien Quy đất Thanh Hóa trong việc to Chuc hoạt Động đâu Gia Quyen Su Dung đất khi được UBND Tinh Giao đối VOI CAC du An Thuoc Tham Quyen quyết Định của UBND Tinh, không tnh trạng lợi dụng u giá quyền sử dụng t trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường…

Ốối với sở tài chính, tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ơơn vị, ịịa phương trong việc xác ịịnh giá khởi điểm ểể bán tài sản trên ấất và chuyển nhượng quyền sử dụng ấất theo hình thức ấấu giá; u giá quyền sử dụng t i với những thửa t hoặc khu t có giá trị dưới 20 tỷ đồng.

Sở tư pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc lựa chọn ơơn vị bán ấấu giá tài sảng, hoạt ộộng của doanh nghiệp ấấu giá tổ sản, công tác tổ chức ấấu giá, lưu trữ hồ sơ ấấu giá, nguặn . ký chờ”, “ký gửi”, kê khai giá chuyển nhượng tại hợp ng công chứng thấp hơn giá thực tế chuyển nhượng (hi giá) nhằm trốn thuế.

Sở xây dựng phối hợp với sở tài nguyên và môi trường, sở tài chính, ubnd các huyện, thị xã, thành phố, nghiên cứu, đánh giá cụ thể tác ộộng của kết quả ấấu giá quyền sử dụng ấất trong thời gian vừa qua , nhất là những trường hợp có kết quả u giá cao bất thường n mặt bằng giá t, nhà , thị trường (cung, cầu) nhà… , bất

Xử lý hoạt ng u giá theo kiểu “xã hội en”

t ninh trật tự tại các cuộc u giá quyền sử dụng t, bán tài sản trên t và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thgic.

Chỉ ạạo các phòng chức năng, công an cấp huyện, cấp xã, tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác nắm bắt tình hình, ấấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi như thông ồồng, dìm giá, nhóm lợi ích cấu kết với người có thẩm quyền nhằm chi phối các cuộc u giá, hoạt ng mang tính xã hội en, m bảo không làm thán thoán nhâ.

Chủ tịch Ubnd các huyện, thị xã, thành phố và giam ốốc trung tâm phát triển quỹ ấất thanh hóa, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ubnd tỉnh, chủ tịch ubnd tỉnh về kết quả thực hiện ấấu giá quyền sử dụng ất, bán tài sản trên t và chuyển nhượng quyền sử dụng t theo hình thức u giá thuộc thẩm quyền…

Trước đó, vào tháng 9/2021, nhằm tránh tình trạng chậm đóng Hoặc bỏ cọc sau khi trúng ấấu giá ấất, thanh hóa đã Ra quy ịịnh mới về thời gian đóng tiền sử dụng ấất, thuê ấất và mức ặặt cọc tối thiểu.

Người tham gia u giá quyền sử dụng t phải t trước mức tiền 20% giá khởi iểm của thửa t u giá. Khoản tiền này c thu tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản riêng của tổ chức u giá tài sản.

Số tiền t cọc này sẽ không c hoàn lại nếu người tham gia u giá nộp tiền t trước nhưng không tham gia cuộc u giá mà khô; bị truất quyền tham gia u giá; từ chối ký biên bản u giá; rút lại giá trả hay từ chối kết quả trúng u giá.

Thời gian qua, trên a bàn tỉnh này xuất hiện tình trạng hàng loạt nhà u tư bỏ cọc, “tháo chạy” khỏi lô t trúng đấu giáng.

Nguyên nhân của tình trạng này c cho là do thời iểm trúng u giá, t ang sốt cao, n khi nộp tiền thì giá thi hạ. Nếu cứ nộp tiền vào thì người trúng u giá sẽ lỗ, do ó họ lựa chọn bỏ cọc, không nộp tiền mua các lô t trúng đấu giá.

https://cafef.vn/dau-gia-dat-kieu-xa-hoi-den-ubnd-tinh-vao-cuoc-chan-chinh-20220313030729645.chn


Theo Thanh Phong

You are reading the article u giá t kiểu “xã hội en”, UBND tỉnh vào cuộc chấn chnh
at Blogtuan.info – Source: cafebiz.vn – Read the original article here

Back to top button